• Nederlands
  • Français

Afspraak

Telefoon > 02/267 27 01

 

Online > https://agenda.crossuite.com/Cartrysse

 

Indien u een afspraak niet kan naleven, gelieve dan 24u op voorhand te verwittigen.
Zo niet wordt een vergoeding van € 35 aangerekend.